Hitorické výsledky závodů


Jarní splutí řeky Jihlavy 2015 - 28.3.2015


výsledky závodu 2015
Sraz účastníků je v Jihlavě v prostoru loděnice vodáckého klubu, odtud jsou účastníci a lodě (klub má půjčovnu a tak je možnost zapůjčení lodí - doporučuji předem zamluvit), dopraveni na místo startu, odjezd autobusu je v 9:00 . Start je na soutoku Třešťského potoka a řeky Jihlavy v Kostelci nad Jihlavou (160 ř.km), odtud do Dvorců (asi 3km) se jede měřený úsek na čas o pohár hejtmana kraje Vysočina, dále pokračuje volné splutí do Jihlavy. Ukončení je v prostoru loděnice klubu (ř.km 143,5).
startovné: 100.- kč (doprava účastníků a lodí do místa startu + občerstvení)
kontaktní osoba: Ivan Konečný`tel. na pořadatele: 603 314 189
Jarní splutí řeky Jihlavy 2014


Přátelé!!!! - kamarádi Vodácký klub Jihlava vás zve na jarní splutí řeky Jihlavy, které se koná 29.3.2014. Program je již tradiční - sraz mezi 8:00 a 9:00, kdy vás autobus odveze do Kostelce nad Jihlavou. Splutí začne již tradičním závodem turistických lodí do Dvorců, kde bude občerstvení a vyhlášení výsledku závodu odtud pokračujem volným splutím do Jihlavy k loděnici. Propozice zde.
Bližší informace a zamlouvání lodí na tel: 603 314 189


 

Jarní splutí řeky Jihlavy 2013

 Dne 23.3.2013 pořádal klub akci pro veřejnost – Jarní splutí řeky Jihlavy, tato akce měla již oficiálně dvacátý ročník. Navazuje na dřívější Velikonoční splutí, které z důvodu nedostatku vody v řece Jihlavě ve velikonočních termínech, jsme se rozhodli zvolit trvalý termín, ve kterém je zaručen potřebný průtok.
  Budeme-li mluvit o počasí, tak letos bylo mrazivé, ale nepršelo a ani vánice nepřišla a tak můžeme hovořit o „příznivém“ počasí. Ráno mrzlo, byly-4oC, ale to se dá řešit podpůrnými prostředky a pohybem.

  Vzhledem ke změně termínu a chladnému počasí byla účast tak poloviční (36 účastníků). O všechny jsme se snažili dobře postarat..
  Splutí začíná v Kostelci nad Jihlavou u soutoku Třešťského potoka s řekou Jihlavou, kde startuje závod ve splutí turistických lodí o pohár hejtmana kraje Vysočína.  Účastníkem tohoto závodu je každý, kdo vyplouvá v tomto místě, to z důvodu zpestření akce a také propustnosti řečiště, řeka je zde dosti úzká
a místy zarostlá. V dřívějších letech docházelo při hromadném vyplouvání k ucpání řečiště a nebezpečným situacím.

Jako každý rok závodníci závodili s velkým úsilím, vždyť jde o prestiž a putovní pohár, který má vítěz po celý rok ve svém vlastnictví.

Cíl závodu je po 7 km za starým mostem ve Dvorcích

 Kde jsou vyhlášeny výsledky a předány ceny, hlavním sponzorem této akce je Pivovar Jihlava, který dodává ceny v podobě „pivních paků“

Po vyhlášení výsledků a občerstvení v mobilním bufetu pokračují účastníci ve volném splutí do Jihlavy.

 

Na cestě je čekají tradiční vodácké překážky v podobě jezů a kamenných prahů, hodně oblíbený je Vodárenský jez, který se dá při vyšším stavu vody dobře skočit a následný válec prověří zdatnost vodáka často i v eskymování.

U tohoto jezu byl další bufet pro doplnění energie

Ač se to nezdá pravděpodobné, byli i tací, kteří se přišli vykoupat, ale to k vodě patří, ne nadarmo používáme v klubu okřídlené rčení: kdo se neudělá, jezdí pod své možnosti!

Naštěstí se počasí vylepšilo a dokonce vysvitlo i sluníčko, po dojezdu na loděnici, čekala na účastníky teplá polévka – klubová zelňačka – a teplé nápoje.
Akci zakončila večerní merenda v restauraci Na Točně, kde jsme si s kamarády zahráli a zazpívali, tímto jim chci poděkovat za vytvoření příjemné atmosféry.
 Tak příští rok (2014) poslední víkend v březnu AHOJ!
                                                                                                                                             Zapsal Ivan

 

 

Návrh klubových akcí pro rok 2013

Termíny klubových akcí

Datum

druh akce

kam

 

7.4.

tur.

Doubrava

27.-28.4.

tur.

Otava - Čeňkova pila

15.-19.5.

tur.

Tatranské řeky

26.5.

tur.

Mohelno

9.6.

tur.

Mohelno

15.-16.6.

tur.

Rakousko - Steyr, Teichl, Salza

tur.

Dovolená???

8.9.

tur.

Mohelno

7.-8.9.

tur.

Rakousko - Salza

28.-29.9.

tur.

Hamerák

12.-13.10.

tur.

Vavřinec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto akce můžeme podle zájmu rozšířit o další, domluva účastníků minimálně ve středu dva týdny před akcí.

 

 Archiv
Velikonoční setkání na řece Jihlavě.

.                       .                         .

Výsledková listina ze závodů 2010

 

 

Foto eskymování

Výsledky krajského kola mistrovství v eskymování 2010

 

Foto velikonoce 2009

Výsledková listina ze závodů 2009

 

 

Foto velikonoce 2008

 

Výsledková listina ze závodů 2008

 

 

Výsledková listina ze závodů 2007

 

 

Výsledková listina ze závodů 2006