Propozice

Závod ve sjezdu o putovní pohár hejtmana kraje Vysočina

 Kostelec –Dvorce

11.4.2009

 

Právo účasti: Všichni účastníci „Velikonočního setkání na řece Jihlavě“,

                        závodníci  mladší 15ti let pouze v lodi s dospělým spolujezdcem.

Kategorie: K1 M, K1 Ž, C1, C2 Ž, C2 M ,C2 mix – jednotlivé kategorie budou

                       hodnoceny v případě, že závod  v dané kategorii dokončí alespoň

                       3 přihlášené lodě.

Lodě a výstroj: K závodu budou připuštěny sportovní lodě turistického a slalomového typu, vyloučeny jsou lodě sjezdové a rychlostní, povinná je plovací vesta, doporučená přilba,  pro mládež mladší 15ti let je i přilba povinná. Vesty, mládež i přilby, jsou závodníci povinni použít po celou dobu závodu. Nedodržení této povinnost je důvodem k diskvalifikaci.

Trať závodu: Start je v Kostelci u Jihlavy pod jezem, cíl ve Dvorcích u starého

mostu, v prostoru začátku splutí.Obtížnost trati je WW1, délka trati je cca 3,5 km.

Přihlášky:při prezenci v rámci „Velikonočního setkání na řece Jihlavě“, do   8,30 hod.

Start závodu: V 9,45 hod, v pevných startovních intervalech podle startovních  čísel.

Doprava: Dopravu závodníků a lodí na start zajišťuje pořadatel z loděnice VkJ, na

                       ulici Romana Havelky 1(mezi OD Kaufland a Hypernova) v den

                       závodu v 9,00 hod. Podmínkou je přítomnost zájemců do 8,00 hod         

                       na loděnici.

Startovné: Závod je součástí „Velikonočního setkání na řece Jihlavě“, závodníci

                       tedy neplatí další startovné.

Závěrečná a bezpečnostní opatření: Všichni účastníci se účastní na vlastní

                        nebezpečí, pořadatel nezodpovídá za případné škody na zdraví a

                        majetku účastníků, které sám přímo nezavinil. Za zdravotní stav

                        a fyzické předpoklady k absolvování závodu ( znalost plavání )

                        zodpovídá přihlašovatel.